• Formålet er, at snyde den måde din hjerne arbejder, at få adgang til nye evner og løse udfordringer på nye måder.
 • Øvelserne  kan opleves anstrengende undervejs. Du kan få ’lyst’ til at lade være. Det er derfor, at vi skriver, at det er enkelt at lykkedes, men ikke let. Du kan sammenligne det med, at lære et nyt dansetrin. I starten er det noget trægt, men gør, hvad det kræver, så bliver det nemmere og automatisk efterhånden.
 • Øvelsen kan opleves forskelligt fra person til person. Formålet er dog, at du oplever en åbning ind til større ressourcer og etablerer et funktions løft uanset, hvor du starter.

DEL 1. INSTRUKTION

A. Tænk på en vigtigt udfordring, der optager dig i dit arbejde, og skriv den ned her:

B. Tænk over hvordan du agerer uhensigtsmæssigt if. til din udfordring, og skriv det ned her:

C. Vælg nu en person, der kan sidde inde med viden om din udfordring. Det behøver ikke være en, du oplever er klog, erfaren eller f.eks. centralt placeret. Det kan meget fint være en, du tænker intet forstår, gør tingene forkert, er i periferien mv. Skriv navnet her:

D. Om lidt skal du ringe vedkommende op og stille vedkommende 10 spørgsmål. Når du stiller de 10 spørgsmål, skal du følge 5 instruktioner:

 1. Følg ordlyden af spørgsmålene. Uddyb ikke, lav ikke om.
 2. Tal med neutral stemme. Brug ikke sarkasme eller ironi.
 3. Lad vedkommende tale færdig, hvis svaret er langt. Indstil dig på ikke at afbryde.
 4. Respekter hvis vedkommende svarer tøvende, sparsomt eller direkte usandt. Sig bare ”tak for svaret”, når vedkommende er færdig.
 5. Gennemfør alle spørgsmål. Stop ikke op, spring ikke over. Det er mængden, der skaber effekten.

E. Ring nu op og spørg om vedkommende har tid til at tale med dig i ca. 10 minutter.

F. Læs følgende op:

”Jeg er i gang med at prøve et værktøj af, der går ud på at snyde min egen måde at forstå tingene på. Vil du hjælpe mig? Du skal ikke sige mere, end du stoler på, at jeg kan tåle at høre. I øvelsen SKAL jeg stille 10 spørgsmål, og jeg SKAL stille dem alle sammen.
– Er du med på den? (Hvis ja) Tak”.

Har personen ikke tid, ring til en anden.

2. DEL. WORK SMART Stil 10 spørgsmål

 1. Jeg har følgende udfordring (læs op, hvad du har skrevet i A). Hvad tænker du om sådan en udfordring?
 2. Som du ser det, hvad er det så, der er det helt centrale i min udfordring?
 3. Hvad er det man tit overser i sådan en slags udfordring som min?
 4. Hvis du havde samme udfordring, som jeg har, hvad ville du så gøre?
 5. Hvis jeg skal løse min udfordring, hvad tænker du så, er det helt centrale for mig, som du kender mig som person?
 6. Jeg tænker selv, at jeg bidrager negativt ved, at jeg (læs nu op, hvad du har skrevet i punkt B). Hvilken betydning ser du, at den side af mig har?
 7. Kan du se nogle løsninger, som måske er lidt vilde eller urealistiske, men som jeg alligevel kunne overveje, hvorvidt kunne bruges til noget?
 8. Prøv at finde på nogle løsninger som du tænker, at jeg aldrig nogensinde ville gøre brug af? Hvad som helst, bare noget.
 9. Er der nogle relevante spørgsmål, som du synes, at jeg mangler at stille?.
 10. Stil et af de spørgsmål vedkommende evt. synes, at du manglede at stille fra punkt 9.

I er nu færdige og kan afslutte.

DEL. 3. OMSÆT TIL HANDLING

G: Se nu på dine stikord og overvej, hvilke indspil der er nye for dig, og som har gjorde indtryk på dig? Vælg en.

H: Skriv nu, hvilken én handling du kan udføre som følge af den éne information, du valgte før.

Vi har sammenskrevet dine svar til en samlet tekst. Hvis du ønsker denne tekst tilsendt, så udfyld nedenstående:

Dit fornavn (skal udfyldes)

Dit efternavn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)