• Formålet er, at snyde den måde din hjerne arbejder, sådan at du får adgang til nye evner og at kunne løse udfordringer på nye måder.
  • Øvelserne  kan opleves anstrengende undervejs. Du kan få ’lyst’ til at lade være. Det er derfor, at vi skriver, at det er enkelt at lykkedes, men ikke let. Du kan sammenligne det med, at lære et nyt dansetrin. I starten er det noget trægt, men gør, hvad det kræver, så bliver det nemmere og automatisk efterhånden.
  • Øvelsen kan opleves forskelligt fra person til person. Formålet er dog, at du oplever en åbning ind til større ressourcer og etablerer et funktions løft uanset, hvor du starter .

DEL 1. INSTRUKTION

A. Vælg en person der er besværlig for dig at samarbejde med på dit arbejde. En person der frustrerer, irriterer, modarbejder dig mv.

B. Vælg én af de situationer, hvor I samarbejder, og hvor det er besværligt for dig. Luk øjnene og se det for dig i 15 sek.

C. Skriv nu hvordan du gerne vil have, at personen ændrer sig.

DEL 2. WORK SMART

D. Du skal nu leve dig ind i personen, du lige har tænkt på, og svare på de følgende 6 spørgsmål som om, at du er den person.

E. Det er ikke vigtig, om det er faktuelt rigtigt, det du svarer. Du skal blot give dit bedste bud på; hvad du kan forestille dig er personens synspunkter.

Stil 6 spørgsmål.

1. 'Min' gode intention i den pågældende situation er: (Altså: Hvad kan du forestille dig, er den gode intention hos den person, du tænker på, i den situation, hvor du er frustreret):

2. Der hvor 'jeg' (personen du tænker på) virkelig oplever ”at gøre noget godt” i den pågældende situation er:

3. For 'mig' giver det utrolig god mening at:

4. Den ændring du (dig selv) ønsker af 'mig' og har beskrevet i punkt C, er ikke god for 'mig' fordi:

5. Det som 'jeg' bevidst skjuler for dig (dig selv), men som er helt nødvendig for 'mig' er:

6. Det som er helt nødvendigt for 'mig', men som 'jeg' måske ikke engang helt ved om 'mig selv' er:

F. Læs nu svarene op som om at personen talte direkte til dig. Starten bliver: "Min gode intention i situationen er..." Sæt evt. ”du, mig” mv. ind så det passer til direkte tale. Hvis du læser højt, er effekten større.

DEL 3. OMSÆT TIL HANDLING

G. Du skal nu ikke længere leve dig ind i personen eller svare som om, at du er personen. Du skal derfor nu svare på de næste 3 spørgsmål som dig selv.

H. Skriv hvad der dukker op. Også selvom du kan mærke, at du ikke har lyst til at skrive det, der dukker op. Måske må du sidde og vente lidt før, der dukker noget op.

I. Du er ikke forpligtet på at udføre det, du skriver. Bare skriv så meget du kan.

7. Hvordan passer du bedst på din karriere og dine resultater i den pågældende situation, når du tager udgangspunkt i, at vedkommende IKKE forandrer sig?

8. Hvordan kan du bedst kommunikere med vedkommende i den pågældende situation, når du tager udgangspunkt i, at vedkommende IKKE forandrer sig?

9. Hvordan kan du være utrolig imødekommende, virkelig hensynstagende og ekstremt samarbejdsskabende til jeres og virksomhedens fælles bedste i den pågældende situation, når du tager udgangspunkt i, at vedkommende IKKE forandrer sig?

I. Læs nu alle dine svar op, som om du læse et menukort op over, hvad du kunne vælge at kaste dig over, men også springe over. Start sætningerne med ”Jeg kunne…”.

J. Mærk nu efter om der er nogle af mulighederne, der giver dig god energi og motivation. Overvej at handle på disse måder fra i morgen og frem.

Vi har sammenskrevet dine svar til en samlet tekst. Hvis du ønsker denne tekst tilsendt, så udfyld nedenstående:

Dit fornavn

Dit efternavn

Din e-mail (skal udfyldes)