KONTAKT

I ELSKER HINANDEN

Alligevel er der ting, der er så svære at få på plads. Problemerne hober sig op. Sex, penge, børn, delebørn, prioritering af tid og penge mv.  I har talt, været tavse, grædt og råbt, men lige meget har det hjulpet.

I ER GODE NOK

Der er ikke noget galt med nogen af Jer. Det er bare, hvad der sker med os, når vi lever i en relation. Vi bliver vilkår for hinanden. Vi har alle mulige (og umulige) forventninger til hinanden. Vi kæmper med midler, der ikke duer.

AT GØRE DET RIGTIGE

Det kan blive meget bedre, men I skal vide, hvad I skal gøre, og I skal gøre, hvad det kræver.

YDELSER I ENKELT

  • Oplægsaften. Du skal vide, hvad du skal, og du skal gøre, hvad det kræver. Torsdage 19.00-20.30. Pris: 150 kr
  • Demonstrations-samtale. 45 min. Pris: Gratis ‘vareprøve’ og en mulighed for at se, om kemien passer med mig, Irene.
  • Åben Rådgivningsaften. Modtag et effektivt værktøj og træn over 2 1/2 time if. til en konkret problemstilling med konkrete resultater for øje. Pris: 950 kr. pr. time = 2375 kr.
  • Et-problem-ad-gangen-forløb. Modtag og flere effektive værktøjer og træn dem over 3 gange 2 1/2 time afholdt over 10 dage if. en central problemstilling med konkrete resultater for øje. Pris 950 kr pr. time =  5900 kr.

Anbefaling: Start med en ydelse, der passer til den tillid, du har til mig og værktøjerne.

VIL DU VIDE MERE?

Mit navn er Irene Højlund. Cand. Psyk. 13 års erfaring med bla. terapi, rådgivning og supervision. Ph.d. fra DPU om, hvordan man gør kompliceret psykologfaglig viden konkret og tilgængeligt. Se evt. MENU – CV.

Selvstændig i ENKELT, der arbejder med at skabe vitalitet. Derudover at gøre psykologfaglig viden tilgængelig for alle, – også økonomisk.

Der arbejdes med mentale en-proces-ad-gangen værktøjer. Det betyder, at I kan arbejde med de dele af Jeres forhold og personlighed, I ønsker.

Værktøjerne er bla. bygget op af metoden bag Det Passionerede Ægteskab TCA af David Schnarch, The Work af Byron Katie, ligesom nye tilgange fra Neuropsykologien. Har været på adskillige internationale kurser i TCA og The Work i Dk, Tyskland og USA.  11 års personlig erfaring med at leve efter Det Passionerede Ægteskab, da jeg fik bogen foræret af min nuværende ægtemand, på vores 2. date! Har arbejdet med TCA professionelt i 8 år. Har personligt arbejdet med The Work de sidste 10 år, og professionelt i 5 år.