Supervision fra ENKELT i 5 punkter

 • Supervisionen udgør en effektiv samarbejdspartner for ledelsen, ved proaktivt at støtte og inddrage de strukturer, kulturer og udviklingsprocesser, der ønskes for arbejdspladsen.

 • Fokus er at få arbejdspladsens centrale begreber og tilgange ind i supervisionen og at å ENKELTS begreber og tilgange ud i hverdagen.

 • Grundlaget er: Alt der optager deltagerne. En struktureret procedure. Enkle supervisions værktøjer. At nå et konkret resultat.

 • Supervisonen evalueres løbende mht.; øges den tværfaglig opgaveløsning og trivsel hos borgerne og medarbejdere?

 • Supervisionen evalueres anonymt 1/2 årligt mht. tilfredshed med supervisor og supervisionen.

Om opbygningen

 • Deltagernes centrale udfordringer og engagementer deles kort og fokus etableres.

 • Ønsket udbytte vælges og tydeliggøres.

 • Dagens metode vælges. ENKELTS Supervisionssektion rummer 12 supervisions metoder og værktøjer.

 • Deltagernes faglige kompetencer, kreativitet og empati aktiveres. De sættes ind overfor en fælles udfordring. Der etableres et katalog af løsninger.

 • Der føres logbog over valgte emner og tilgange for at give et overblik på tværs af supervisioner.

 • Afslutningsvist sikres, at alle deltagere forlader rummet trygge og veltilpasse.

 • Såfremt alle er enige, kan der udleveres renskrevet referat af supervisionens resultater i anonymiseret form.

Hvis du vil vide mere