…undlade at anskue de forskellige opgaver som modstridende krav, men i stedet anskue dem som et kontinum af værdier. Værdier som der også er knyttet lovgivning til. Der er derfor ‘gode grunde til at gøre som man gør’ alle steder på koniniummet. Man kan og skal tage autoriteten og give en omsorg i nogle situationer, f.eks. når der er tale om farlige og livstruende situationer. Mens man kan og skal også sikre personlig autonomi og selvbestemmelse, også selvom der er tale om destruktive handlinger. Nogen gange må man vælge, andre kan blande værdierne lidt f.eks. if. med motivationsarbejde, inspiration, kreative løsninger mv. Vigtigst er, at en personalegruppe ikke diskuterer i det uendelige og splittes undervejs, men i stedet arbejder sammen om at ‘stille sig et sted på kontiniummet’ og også arbejder sammen om, at bevæge sig frem og tilbage i det i samarbejde med borgere/ klienter.

Kontakt

Kontakt Irene her, hvis du gerne vil høre mere, starte et samarbejde om supervision eller modtage rådgivning om, hvordan du får mest ud af din supervision.

Du er også velkommen til at ringe på tlf: 22290790

*Dit navn

*Din e-mail

Emne:

Har du evt. en udfordring du tænker på? Så beskriv den gerne:

Din besked