RND Systemet og supervision

RND Systemet har en Erhverv, Privat og en Supervisionssektion. Hvor RND Systemet anvendes til at mobilisere mental ressourcer i Erhvervs Sektionen og terapeutiske processer i Privat Sektionen, så adskiller Supervisionssektionen herfra. Her mobiliseres alle faglige kompetencer, men her arbejdes ikke med psykisk udvikling af deltagerne. Vi arbejder med alle de ressourcer, der allerede er tilstede, og det er jo ikke så lidt hos behandlere!

Derudover bygger supervisionen i mindre grad på RND Systemet, der bygger på Ressourcebaseret, Neuropsykologisk og Differentierings-teori (RND).  Supervisionen bygger dog på nogle af de centrale forståelser, der er indlejret i RND Systemet.

F.eks.:

  • Forståelser af, hvor godt et samarbejde, der er muligt.
  • Hvor effektive beslutningsprocesser kan være.
  • Hvor motiverede og i trivsel, det er muligt at være mv.
  • Derudover anvendes billedmateriale, begreber og modeller fra RND Systemet.

En bred og solid bro mellem teori og praksis

I stedet er Supervisionssektionen i højere grad udviklet på baggrund af 19 års supervisionserfaring på tværs af mange institutionstyper og dels et Ph.d. af Irene Højlund, fra 2007. Afhandlingen er et studie i, hvordan man implementerer faglige metoder i det døgninstitutionelle tværfaglige behandlingsarbejde, og især alle problemerne i netop dette. F.eks. at metoderne bliver diffuse og ukonkrete, at man ikke kan skabe forbindelse mellem teori og hverdag, at man føler – at man ikke gør det godt nok osv. Det var netop dette arbejde om at skabe en bred og solid bro mellem teori og praksis, der skabte startskuddet for ENKELT.

13 Supervisions Værktøjer og Modeller

RND Systemets Supervisionssektion består af primært af 13 supervisionsværktøjer og modeller.

5 modeller for: Problemløsning, Problemudforskning, Kultur og fagforståelser, Tværfaglig kollegial støtte og Samarbejdsvanskeligheder.

6 værktøjer for specifikke emner: Faglig-modsatrettede-tilgange, Stresshåndtering, Prioriteringsarbejde, At se potentialet i svage borgere, At få ambitionsniveauet sat rigtigt, At forstå hinandens arbejdstilgange.

2 for Brugerperspektivarbejde og Empatitræning.