RND Systemet – At løse uløselige problemstillinger

RND Systemet går ud på at mobilisere den bevidsthedstilstand, hvormed vi får alle vores mentale potentialer tilgængelige. Dernæst at anvende ressourcerne til at løse problemstillinger, der ellers opleves som uløselige. RND Systemet er derfor bygget op af psykologfaglige områder, der fokuserer på netop det.

I dets indhold vendes mange af vores nuværende forståelser på hovedet og ligeså deres løsninger. Fokus er på det banebrydende. Det gælder f.eks. for forståelser af motivation, magt, problemforståelse, løsninger, samarbejde, modstandskulturer mv.

RND Systemet Erhvevssektionen består af ialt 15 Proces Værktøjer, organiseret i en matrix forhele  RND Systemet.  Proces Værktøjerne efter at processen er tilegnet, anvendt og har skabt resultater.

RND Systemet – Den bedste  udgave af os selv 

At have alle sine ressourcer tilgængeligt er en bevidsthedstilstand, der benævnes, at fungere via sin Høje Rute og at være Differentieret. Det er den tilstand, vi har bygget vores civilisation på, og som vi bedst kender som ’rationalitet’. Rationalitet er klassiske erhvervsmæssige kvaliteter som analysekapacitet, nøgternhed, beslutsomhed, handlekraft, evnen til selvansvar, at kunne gå forrest og at være handlekraftig.

Men at fungere ressourcebaseret er i RND Systemet langt mere end det.

 • Det er et massivt niveau af ressourcer, som  er tilgængeligt for os, når vi er indstillet på, at få os selv derhen. Vi kender det dog ofte ikke, før det bliver vist for os. Vi kan ikke forestille os det i vores almindelige hverdag.
 • Her rummer vi evnen til at kunne skabe, indgå i og opretholde stærke samarbejdende alliancer i grupper, der har et fælles mål. Det også ved komplekse, krævende og frustrerende opgaver. Det man ofte benævner synergi.
 • Vi taler om personlige egenskaber som: At være lydhør, respektfuld, have sindsro, kunne tåle høje konfliktniveauer, have integritet, være udholdende, være tålmodig, menneskelig generøsitet og ydmyghed.
 • Det indebærer, at vi går efter og kan se enkle gennemgribende løsninger og derfor arbejder med en sjælden set acceleration og kreativitet.
 • Der er ikke tale om “udbytning til sidste blodsdråbe”, ej heller “konkurrencestatens individualisme”. Det er snarere at være ’den bedste udgave af os selv’.

 RND Systemet – Ambitioner

RND Systemet adresserer samtidig  er, at vi også rummer medfødte, automatiske destruktive mentale processer. “Forståelsens illusion”, som Daniel Kahneman f.eks. kalder det. Man kalder det også Den Lave Rute eller at være Fusioneret.

F.eks. erkender vi:

 • For hurtigt via mønstergenkendelse,
 • Vi tror for meget på vores egne tanke- følelse-handlemønstre.
 • Vi bliver for hurtige og for langsomme de forkerte steder.
 • Vi misforstår, mens vi føler os helt sikre.
 • Vi bliver ved med at gøre det samme.
 • Vi får sat os selv først og ikke fællesskabet.
 • Vi begynder i det skjulte og i det uendelige at bekæmpe hinanden i stedet for at samarbejde.
 • Vi kan få angrebet eller trukket os væk.

Dette sker, selvom vi OGSÅ er rationelle og fællesskabs orienterede meget eller noget af tiden, fordi vi mobilisere en automatisk modstand, når vi konfronteress med os selv. Vi bliver uambitiøse i en indforstået blindhed om, at ”sådan-er-det-jo-at-være-menneske”. Som en mur, der står mellem os og vores ressourcer.

RND Systemets Proces Værktøjerne introducerer et uforfærdet forhold til modstand og indforståede blindhed. For vi har brug for at opdage os selv, blive standset og erfare, at vi kan noget mere, bedre og overraskende.

Baggrund- Et nyt menneskesyn

Fra alle sider er et nyt menneskesyn for det 21. århundrede på vej.

Et menneskesyn hvor vi via organiserede metoder og værktøjer kan tilvejebringe langt flere ressourcer, i mange flere situationer og for langt flere mennesker, end vi tror. Det ser ud til, at vi kan organisere os frem til menneskelige egenskaber, vi ellers har troet var urørlig ’personlighed’ eller ‘uovervindelig organisation’. Egenskaber, vi har troet, man enten har eller ikke har. Vi kan nu organisere os frem til f.eks. medmenneskelighed, samarbejde på højt plan, problemløsning og innovation.

Menneskesynet er på vej i psykologien, neurologien, it, ledelse, organisationsforståelse, spiritualitet, økonomimodeller mv.  Der arbejdes med alt fra det enkelte menneske, og til globale udfordringer med social sammenhængskraft og økosystemer. Nationale og internationale organisationer, firmaer og konferencer dukker op, som f.eks. Visdom 2.0.

Pointen er, at det er enkelt at skabe konstruktive processer, modsat tidligere forståelser om, at det er kompliceret, trægt, arbejdsomt, mystisk mv.

ENKELT og dets grundlag RND Systemet, er en del af denne udvikling med en særlig forpligtigelse på videnskabelighed, fagpsykologi og at omsætte banebrydende viden til anvendelige værktøjer.

Baggrund – Teorier og metoder valgt

ENKELT har udvalgt The Crucible Approach* (TCA) af den amerikanske psykolog David Schnarch som centralt udgangspunkt for RND Systemet. TCA er ét eksempel på det nye menneskesyn og metodeforståelse. David Schnarch er internationalt anerkendt, best-seller-forfatter og har modtaget Professional Standard of Excellence Award i USA. Som mange af de andre mulige tilgange bygger TCA på; Neuropsykologi, Evolutionsteori og Positiv Psykologi. Derudover teori om ‘menneskets potentiale’ og i TCA hedder denne teori Differentieringsteori. RND Systemet har integreret egne neuro og evolutionsteoretiske kilder. Bla. fra professor, psykolog Daniel Kahneman, Nobelprismodtager i Økonomi, for studie i Økonomisk Erkendelsespsykologi. Se samlet kildeliste under Menu.

ENKELT følger Psykologloven og Etiske retningslinjer for Nordiske Psykologer.

*) I det TCA er et registreret trademark, skal det nævnes, at der arbejdes med TCA ‘efter bedste evne’. Irene Højlund er ikke certificeret af TCA Instituttet. Se Cv for kompetencer, og baggrund for at arbejde med TCA.

Vil du vide mere?

Er du blevet interesseret i at høre mere om hvad vi kan, så udfyld kontaktformen ved siden af, så skal kommer vi tilbage inden for kort tid.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne:

Har du evt. en ambition du tænker på? Så beskriv den gerne:

Din besked