Et nyt menneskesyn

Fra alle sider er et nyt menneskesyn for det 21.århundrede på vej. Et nyt menneskesyn, hvor vi via organiserede metoder og værktøjer kan tilvejebringe langt flere ressourcer, i flere situationer og for flere mennesker, end vi tidligere har tænkt, var muligt. Det ser ud til, at vi kan udvikle menneskelige egenskaber, som vi ellers har var noget nogen ‘havde’ eller ikke havde. Som f.eks. ro, energi, overblik, forståelse, menneskekundskab osv.

Menneskesynet er på vej i psykologien, neurologien, inden for ledelse mv. Der arbejdes både med enkelte mennesker, med større organisationer og, der tænkes i store globale udfordringer. Pointen er, at man anskuer det som muligt og enkelt at skabe konstruktive processer. Modsat tidligere forståelser om, at vi udvikler os trægt, at det er kompliceret, mystisk mv. Vær opmærksom på, at der ikke står, at det er let, – det kræver fortsat en indsats.

ENKELT er en del af denne udvikling, med en særlig forpligtigelse på videnskabelighed, fagpsykologi og at skabe enkle og anvendelige værktøjer.

The Crucible Approach med flere

ENKELT har udvalgt The Crucible Approach* (TCA) af den amerikanske psykolog David Schnarch som centralt udgangspunkt for RND Systemet. TCA er ét eksempel på det nye menneskesyn og metodeforståelse. David Schnarch er internationalt anerkendt, best-seller-forfatter og har modtaget Professional Standard of Excellence Award i USA. TCA bygger bla. på; Neuropsykologi, Evolutionsteori og Positiv Psykologi. Der udover på Differentieringsteori, og det er bla. herfra, at der kommer smukke bud på, hvad vi rummer. RND Systemet har også integreret egne Neuro og Evolutionsteoretiske kilder, bla. materiale fra professor, psykolog og Nobelprismodtager Daniel Kahneman.

Fælles for disse tilgange er:

  • At de betragter mennesket ‘almenpsykologisk’. Dvs. at der fokuseres på, hvordan vi alle er ens. Vores individuelle personlighed og situation er blot unikke udgaver af det fælles menneskelige.
  • At de tilbyder nogle svar på, hvordan vi mennesker fungerer og, hvordan vi kan mobilisere vores ressorucer og sætte dem ind overfor vores udfordringer.
  • De tilbyder bud på, hvorfor det kan være så utroligt svært for os, at bevæge os fremad. Ud af konflikt, ambivalens og afmagt, og hvad man så gør.
  • Endelig tilbyder de meget smukke bud på, hvad vi rummer af heltemod, kærlighed og handlekraft og, hvordan vi får fat i det.

Samtalen i centrum

Særligt for den private sektion af ENKELT gælder, at samtalen og kontakten også er i centrum. Selvom ENKELT vægter konkrete Proces Værktøjer, så viser al forskning, at terapi ikke virker, hvis kontakten og tilliden ikke er tilstede.  Medmenneskelig kontakt og samtale er en forudsætning.

Under vores samtaler vil du derfor også blive mødt af tilgange fra Eksistentialismen  og Kritisk Social Psykologi. Disse tilgange er også almenpsykologiske. De løfter perspektivet ud over det enkelte menneske, og ser på os alle sammen fra hhv. et filosofisk og sociologisk perspektiv. Dette giver os mulighed for en meget rummelig og fælles undersøgende samtale.

Det er muligt at arbejde med The Work af Byron Katie*.

The Work kommer fra (hvad hun selv benævner) en fredsbevægelse. Mere korrekt er det nok, at kalde The Work en del af en ‘spirituel’ og buddistisk orienteret tilgang, og passer derfor godt til Differentiering. The Work som metode har samtidigt klare fællesskaber med andre kendte psykoterapeutiske og østligt inspirerede psykoterapeutiske tilgange som; ACT, MetaKognitive tilgange, Mindfulness og Compassionorienteret terapi.

The Work er dog langt mere forsimplet, eller man kan sige enkel og værktøjsorienteret, og passer derfor også godt ind i ENKELT, af den grund. The Work er en simpel teknik, hvormed man kan lægges sindets destruktive kræfter til ro, og aktivere vores ressourcer. The Work dikterer på ingen måde, hvordan vi skal leve vores liv.

The Work er ikke en anerkendt psykoterapeutisk metode, men anvendes udelukkende til personlig udvikling (og ikke spiritualitet). Du vil blive spurt og informeret inden,vi arbejder med denne tilgang.

Der afholdes også særlige aften arrangementer, hvor The Work er i centrum, ligesom der kan bookes selvstændige The Work sessioner, hvis det er, hvad du ønsker dig.

Du kan læse mere detaljeret om, hvad de nævnte tilgange står for, hvis du ser under MENU.

I al arbejde, incl. med The Work arbejdes efter Psykologloven og Etikregler for Nordiske Psykologer.

*) I det TCA er et registreret trademark, skal det nævnes, at der arbejdes med TCA ‘efter bedste evne’. Irene Højlund er ikke certificeret af TCA Instituttet. Se Cv for kompetencer, og baggrund for at arbejde med TCA.

Hvis du vil vide endnu mere om teorierne så klik nedenfor