Med Eksistentiel Psykologi bliver vi opmærksomme på, hvordan bare det at være til og bare det at være ved bevidsthed, er en udfordring, der har grundlæggende betydning for vores liv og trivsel.

  • Vi er f.eks. i stand til at forstå, at vi skal dø, mens det samtidig skræmmer det os. Hvad stiller vi egentlig op med det? Hvordan håndterer vi det, eller hvordan er vi i det stille skræmt fra vid og sans over det?

Det samme gælder for forhold som at:

  • Vi kan fange, hvordan alt det vi går og går op i, i den store sammenhæng egentlig er ret ligegyldigt eller meningsløst. Vi kan således opleve en intens lidelse i kortere og længere perioder, uden at kunne løse det.
  • Vi oplever at have et ansvar for vores valg, handlinger og personlige succes, som vi synes vi skal have, samtidig med at vi er underlagt både indre og ydre forhold og kræfter, vi på ingen måde kan kontrollere. Som følge af det, kan vi lide af skyld og skamfølelser. Især os mennesker i den vestlige verden. Et I-landsproblem måske, men som samtidig er utrolig undervurderet mht. den oprigtige lidelse, det også kan bringe os.
  • Endelig er der oplevelsen af ensomhed. Vi stræber efter tilknytning og samhørighed med andre, samtidig med at vi er fundamentalt adskilt. Vi befinder os ”inde i hovedet på os selv”, hvor ingen kan komme ind, og der fødes, lever og dør vi alene.

Så hvad stiller vi egentlig op, med alt det? Med tilgangen her er vi opmærksomme på, hvordan disse forhold præger os, hhv. hæmmer eller fremmer vores tilværelse, hvordan disse udfordringer kan håndteres og især kan udholdes, bæres, lindres og måske endda tilføje os noget.