Med neuropsykologiens nyere computerstøttede scanningsteknikker kan vi i dag forstå vores psyke på nye måder, hvilke RND Systemet også har integreret.

F.eks. det at vi indeholder en 3 opdelt hjerne, der fungerer ud fra hvert sit princip og som kan samarbejde, men som desværre også modarbejde, fastlåse hinanden eller f.eks. ville noget helt forskelligt.

Det er hhv. lillehjernen, hvor vores instinkter gemmer sig og som gør, at vi i mange situationer reagerer automisk og helt ude af kontrol. F.eks. i form af vrede, at gå til angreb, at gemme os, løbe væk, at gå helt i stå, blive ude af stand til at tænke mv.

Derudover vores Limbiske System, der rummer en lang række af ikke-umiddelbart-valgfrie-følelser af både den rare og ikke så rare art. F.eks. følelser som; glæde, lyst, tilfredsstillelse, begær, begejstring, omsorg, motivation, stolt, tilfredshed, engagement osv. – og så de ikke så rare som; at være krænket, frustreret, snydt, trist, sløv, ensom, mindreværdig osv.

Disse to dele af hjernens måder at fungere på kaldes også at fungere i Lav Rute, og vi har med os som fra hhv. reptilerne og pattedyrene. Vi har derfor ikke noget valg. Det sker automatisk og mere subtilt og i flere situationer, end vi forestiller os.

Men som den 3. del har vi evnen til bla. analytisk tænkning, taktik, samarbejde, selvbeherskelse og selvkontrol. Denne del benævnes netop Den Høje Rute, og er den vi har bygget vores civilisation på. Men den giver os også en oplevelse af, at vi kan forstå og afkode vores omverden korrekt, at vi kan agere klogt, varmt og viljestyret i forhold til den, og at vi derfor kan kontrollere den og os selv. Det kan vi også noget af tiden, men når vi ikke kan og ikke kan komme tilbage i kontrol, bliver vi forvirrede og lider.

Derfor er samarbejdet, modstillinger, konflikter, og hvilke dele der taber og vinder centralt. Også hvordan vi kan lukket for de primitive, når de ikke tjener os. Derudover at få vores systemer i balance, få aktiveret den Høje Rute og få anvendt vores bedste ressourcer til at løse vores problemer mv.