Med social psykologien får RND Systemet en meget vigtig opmærksomhed på, hvilke ydre sammenhænge vi indgår i. Vores kultur, samfund og økonomiske system mv.

F.eks. har vores kultur betydning for, hvilke værdier vi lægger vægt på, hvordan vi ser på vores krop, alder, køn mv. Også hvordan vi forstår, hvad ’problemer’ og ’udvikling’ er for noget. Vores samfundsmæssige position og økonomiske formåen definerer f.eks. også muligheder og begrænsninger for os og, hvordan vi kan og ikke kan udvikle os og ændre på vores tilværelse.

Ofte lægger vi ikke mærke til det. Det er indlejret ubemærket i vores handlinger, selvforståelser, valg, sprog og daglige hverdagsliv. Vi kan dog lede efter andre måder at handle på, når vores opmærksomhed øges, og vi får begreber at forstå vores situation med.

Den social psykologi der anvendes her, benævnes Kritisk Social Psykologi.  Kritisk fordi man med den netop kan tage afstand til nogle af de selvfølgeligheder, vi er indlejret i. F.eks. også ”at der må være noget galt med mig”.Det kan også være, at “alt er et spørgsmål om personlig vilje, kontrol og ansvar” og “hvis jeg går i terapi og fikser mit sind, så bliver alt godt”. Forståelser af ‘terapi’ og ‘udvikling’ kan faktisk kan gøre vores indre trivsel værre, med sin en-til-en samtale og fokus på sindet som den bane, hvor forandring skal finde sted. Det er netop det psykologiprofessoren Sven Brinkman råber op omkring i sine bøger, f.eks. i den kendte Stå Fast.

Vi skal derfor være opmærksomme på, at det ikke er dækkende at fokuserer på vores eget ‘indre’ og at det ikke er dækkende udelukkende at have et fokus på, at det er i terapirummet, at udvikling skal finde sted.

Vi har også meget god gavn af, at forstå, hvilke muligheder og begrænsninger ‘verden’ med alt, hvad det rummer, udgør for os. Ligesom vi har god gavn af, at  lede efter muligheder, handleevne, navigationsevner og løsninger i forhold til vores ‘verden’.