Udvikling lader sig gøre ved, at vi eksponerer vores psyke for ’noget nyt’. Noget nyt som vores psyke både kan, vil og skal forholde sig til, sådan at den reorganiserer sin måde at fungere på. Vores sind er fleksibelt og med store evner for udvikling. Den kán lukke de destruktive elementer ned, og den kán åbne op for de konstruktive ressourcer, hvis den hjælpes på vej. På den måde kan vi skabe nye måder at tænke, føle og handle på.

At eksponere os for ’noget nyt’ sker via:

  • Indholdet i den terapeutiske relation som nysgerrighed, forståelse, ro, varme mv.
  • Sprog i samtale, indspil, inspiration, udfordring, nye vinkler, undervisning mv.
  • Billedmateriale, tegninger og mindmaps.
  • Metaforer, øvelser og teknikker, der sørger for at få hjernen med som medspiller, ved på de rigtige steder at lukke ned og åbne op, sætte farten ned og op, holde fast og give slip mv.
  • Endelig ved at vi oplever; at vi og vores tilværelse forandrer sig udenfor terapirummet.
  • Alt sammen måder at eksponere vores psyke for ’noget nyt’, der reorganiserer os og får os videre.

Du kan få processerne med hjem i form af RND Systemets En-proces-ad-gangen Værktøjerne, hvis den måde at arbejde på, er noget for dig.

Al arbejde er er underlagt bla. De Etiske Principper for Nordisk Psykologer og Psykologloven.