Irene Højlund
Irene HøjlundEjer og daglig leder
OM IRENE HØJLUND
Cand. Psyk. fra KU,
Ph.d. fra DPU 2007. Gennem Flere Labyrinter.
13 års erfaring med konsulentfunktionen, uddannelseleder, som supervisor, psykoterapeut og behandlingskoordinator.
Med til udviklingen af og underviser på Cand. Pæd, pæd-psyk. DPU, Århus Universitet på tværs af 5 moduler.
5 år som vejleder på specialeniveau, bla. som Ekstern Lektor, DPU, Århus Universitet.

Selvstændig siden 2007 i ENKELT.
I ENKELT er udviklet 30 Proces Værktøjer. De er organiseret i en matrix efter arena (erhverv, privat, behandlere) og ønsket proces (bremse, skabe, navigere og etablere) i RND Systemet (Ressourcebaseret Neuropsykologisk Differentiering).
Arbejder på baggrund af, den i Danmark ikke udbredte, TCA* metode af David Schnarch. Schnarch har modtaget Professional Standard of Excellence Award, er international bestseller-forfatter, universitetstilknyttet og psykoterapeut. Har omsat denne, og yderligere teoretiske tilgange til Proces Værktøjer i ENKELT.

Spørger jeg andre om min person, er kernen: At jeg ikke går på kompromis, har en eminent evne til at se igennem en stor kompleksitet, finde kernen, formidle den enkelt og have fokus på resultater. At jeg på den behageligste måde, kan være et konfronterende bekendtskab. Selv vil jeg sige: At jeg er nede på jorden, venlig og imødekommende, fagnørd og disciplineret.

Medlem af Dansk Psykolog Forening.
Medlem af NO!SE. Network of Independent Scholars (in) Education.
Du kan finde fulde og detaljerede CV på LinkedIn.

OM ENKELTS MISSION
At skabe en ENKELT tilgang til udvikling. Enkel, en-ting-ad-gangen, starte-i-det-små, konkret, til at huske og styre økonomisk.

At demokratisere det psykologfaglige felt. Du kan forstå indholdet i, hvad du modtager. Du kan også vurdere, om det er noget for dig, og om du finder det brugbart og effektivt. Du selv kan styre mængden af ydelser, du vil modtage, og dermed også udgiften.

At anvende ny banebrydende psykologfaglige metoder indeholdende et nyt menneskesyn for det 21. århundrede. Metoder, hvor vi kan tilvejebringe langt flere ressourcer, i flere situtationer, hurtigere og for langt flere mennesker, end vi tror.

HVORFOR:
Fordi vores samfund er hyperkomplekst og ‘udvikling’ drukner let i den. Vi møder et overvældende antal indspil om, ‘hvordan vi alt rigtigt og bedre;’ i litteratur, koncepter, uddannelser, oplæg, medier mv. For ikke at tale om al den anden ‘larm’, vi ellers er omgivet af.

Fordi jeg i en empirisk funderet Ph.d. afhandling fra 2007: Gennem Flere Labyrinter, finder en række problemer hos aftagere og modtagere af psykologfaglighed. Manglende realisering, øget selv-kritik, forvirring, øget arbejdsbyrde, afhængighed af psykologen og meningsløshed. Dette skaber startskuddet til et arbejde med, hvordan man undgår dette.
Fordi det er imponerende, livsgivende og smukt, hvad der er blevet muligt! Metoderne og menneskesynet breder sig til mange fagområder og forbindes også til løsningen af vores fælles globale udfordringer.

TEAMET
Teamet består af netværkstilknyttede samarbejdspartnere, der danner partnerskaber projekt til projekt. Dette gør sig særligt gældende for ENKELT Erhverv.
Hjemmesiden er derfor skrevet i ‘vi’.

Disse er : Under udarbejdelse.