RND Systemet indeholder grundlæggende neuropsykologiske landvindinger. Via nyere computerstøttede scanningsteknikker kan vi i dag forstå, hvad mental kontrol vil sige. Ligesom hvordan man vinder og taber den. Det handler om den 3 opdelte hjernes automatreaktioner, følelser og evne til taktisk analyse. RND Systemet fokuserer på viden, der beskæftiger sig med, hvordan man får kortsluttet og standset vores irrationelle sider, får sat den taktiske, analytiske del ”i gear” og får udfoldet alle vores potentialer. Altså hvordan man ”worker-smarter” i betydningen, får hjernen som medspiller.

I særlig grad har RND Systemet integreret og omsat fund fra Nobelprisvinder og neuropsykolog David Kahnemanns livslange videnskabelige arbejde med at analysere mentale processer i økonomiske og erhvervssammenhænge. F.eks. hvordan vi sørger for, at vores erkendelse og handlekraft kommer fra vores taktiske, analytiske hjerne, og ikke fra hvad vi f.eks. føler for eller automatisk tror, er en god idé.

Vil du vide mere?

Er du blevet interesseret i at høre mere om hvad vi kan, så udfyld kontaktformen ved siden af, så skal kommer vi tilbage inden for kort tid.

*Dit navn

*Din e-mail

Emne:

Har du evt. en udfordring du tænker på? Så beskriv den gerne:

Din besked